Állami támogatás:

 

Az állam az indokolatlan gyógyszerszedés elleni harc során mintegy két tűz közé szorul, hiszen rövidtávú gazdasági érdeke azt diktálja, hogy polgárai minél több ilyen készítményt fogyasszanak, mivel ez komoly plusz adóbevételt jelent.
A hosszútávú gazdasági érdekek viszont egyértelműen a túlzott gyógyszerfogyasztás ellen szólnak, hiszen egy önmagát mesterséges vegyi anyagokkal nem mérgező, egészségesebb társadalom komolyabb értékteremtő munkát képes végezni, ami által a nemzet versenyképesebbé válik, és a gyógyszeriparból rövidtávon kieső adóbevételeket többszörösen fedezik a valódi fejlődést jelentő projektek bevételei.
Ezt a kettősséget figyelembe véve egy adott állam, ország, nemzet  komolyságának, erkölcsi fejlettségének fokmérőjeként is szolgálhat az a hozzáállás, amelyjel polgárai túlzott, és/vagy indokolatlan gyógyszerszedési szokásait képes kezelni.
Nem kicsi ugyanakkor a nyomás a "gyógyszerlobbi", merészebb megfogalmazás szerint a "gyógyszermaffia" irányából a politikusok felé, hiszen a gyógyszeriparban rengeteg pénz van, amelynek elenyészően kis része is elég ahoz, hogy a hétköznapi emberek számára elképzelhetetlenül magas összegekkel lehessen csábítgatni, részrehajlásra ösztönözni a döntési pozícióban lévő embereket.
Nehéz tehát az államgépezetet bármiféle olyan tevékenységre ösztönözni, amely elősegítené a gyógyszerfogyasztás széleskörű csökkenését.

A NESZEDD.HU projekt gazdája a Pánik Kulturális Egyesület eddig 2 alkalommal nyújtott be pályázatot az állami kézben lévő NEA-hoz, de mindkét alkalommal elutasító határozatot kapott.
Az elutasításról szóló értesítések az alá
bbi sorokban olvashatók:


2014-02-12:

Tisztelt Pályázó!

Ezúton értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium 2013. október 22-én megjelentetett, NEA-KK-14-SZ kódszámú, a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatokra vonatkozó döntések megszülettek, a Támogató döntése értelmében az Ön pályázata támogatásban nem részesül. 

Pályázata a várólista 337. helyén áll. 

Amennyiben a pályázati kiírás keretében támogatást nyert szervezet a támogatási szerződés megkötésétől visszalép,
   - valamely támogatási döntés hatályát veszti, a támogató a támogatói okiratot visszavonja, vagy
   - valamely kedvezményezettel a támogatási szerződés felbontásra vagy megszüntetésre kerül,

a támogató a felszabaduló összegig a Kollégiumi döntés alapján meghatározott várólista szerinti sorrendben a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a költségvetési támogatás igénybevételét.

Amennyiben az Ön esetében lehetőség lesz a támogatási szerződés megkötésére, haladéktalanul tájékoztatni fogjuk a szerződéskötés feltételeiről


2014-01-28:

Tisztelt Pályázó!

Ezúton értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium 2013. október 22-én megjelentetett, NEA-14-M kódszámú, a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2014.” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatokra vonatkozó döntések megszülettek, a Támogató döntése értelmében az Ön pályázata támogatásban nem részesül.

Pályázata a várólista 983. helyén áll.

Amennyiben a pályázati kiírás keretében támogatást nyert szervezet a támogatási szerződés megkötésétől visszalép,

   - támogatást nyert szervezet a támogatási szerződés megkötésétől visszalép,

   - valamely támogatási döntés hatályát veszti, a támogató a támogatói okiratot visszavonja, vagy

   - valamely kedvezményezettel a támogatási szerződés felbontásra vagy megszüntetésre kerül,

 

a támogató a felszabaduló összegig a Kollégiumi döntés alapján meghatározott várólista szerinti sorrendben a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a költségvetési támogatás igénybevételét.


 
Ugye milyen kedves, udvarias hangnemben, milyen kimért, hivatalos formában fejezte ki a Magyar Állam azon véleményét, hogy 2014-ben egyelőre fontosabbnak látja a gyógyszeriparból befolyó bevételt, mint az állampolgárok egészségét :)
Úgy fest a dolog, hogy ezen kezdeményezésnek Magyarországon alulról szerveződve kell épülnie, állami támogatásra nem számíthat.

 

 

 

 

Alapvető célunk, hogy felhívjuk a társadalom figyelemét az indokolatlan gyógyszerszedés veszélyeire. Tevékenységünk nem nyereségérdekelt (nonprofit), ezért várunk, és szívesen fogadunk mindenféle támogatást, amivel bármilyen módon előmozdíthatjuk kezdeményezésünket, növelhetjük ismertségünket.
Honlapunk fejlesztés alatt áll, a közeljövőben több, a fenti témával kapcsolatos hírt, tapasztalatot, eredményt kívánunk közzé tenni. Szívesen fogadunk továbbá minden ezzel kapcsolatos építő jellegű javaslatot, észrevételt.